2021:1-2 : TILL EN KRITIK AV BIOLOGIN

Föreliggande dubbelnummer av Subaltern återupptar och omformulerar ett antal bärande tankegångar från tidigare nummer. Det rör sig, i första hand, om frågan om kapitalistiska livsformer och den kroppshistoriska feministiska problematiken.

Medverkande: Gianni Carchia, Barbara Duden, Danilo Montaldi, Adolf Portmann, Judith Schlanger, Tito Vignoli.


FÖRORD


 

Subaltern 2021:1-2
Subaltern 2021:1-2
Inga fler artiklar

Log in or Registrera