Könsskillnaden är det kanske mest kritiska exemplet på en skiktning i människosläktet, som delar upp mänskligheten i två; som dualiserar kategorin ”människa” i två kön. I #3–4/2019 undersöker vi skillnadsbegreppet, genom ett antal texter som är kopplade till betydelsen av just denna skillnad. Dubbelnumret rör sig från ett filosofiskt perspektiv via ett i vid bemärkelse biopolitiskt till ett antropologisk-etnografiskt. Texterna kan förhoppningsvis både provocera och gjuta nytt liv i diskussionen om hur vi kan röra oss mot en annan samhällelig dynamik med avseende på just förhållandet mellan de två genuskategorierna ”män” och ”kvinnor”.

Medverkande: Adriana Cavarero, Barbara Duden, Luce Irigaray, Lea Melandri, Bernard Saladin d’Anglure, Marilyn Strathern och Paola Tabet.


FÖRORD | Oroshärdar 2018-2020 


 

Föreliggande dubbelnummer av Subaltern återupptar och omformulerar ett antal bärande tankegångar från tidigare nummer. Det rör sig, i första hand, om frågan om kapitalistiska livsformer och den kroppshistoriska feministiska problematiken.

Medverkande: Gianni Carchia, Barbara Duden, Danilo Montaldi, Adolf Portmann, Judith Schlanger, Tito Vignoli.


FÖRORD


 

Log in or Registrera